Jsme samostatnou divizí společnosti TEDOM a.s., jednoho z největších výrobců kogeneračních jednotek v Evropě.
  • Vyvíjíme a vyrábíme spalovací motory pod vlastní značkou TEDOM pro kogenerační jednotky, železniční vozidla a pro speciální určení.

  • Upravujeme a přestavujeme spalovací motory renomovaných výrobců SCANIA, MAN, LIEBHERR a KUBOTA.

  • Renovujeme technické celky spalovacích motorů a provádíme jejich generální opravy.

  • Disponujeme vlastním vývojovým a konstrukčním zázemím, plně vybavenou zkušebnou a vlastními výrobními prostory jak pro montáž nových motorů, tak pro repase a renovace motorů či jejich částí.

 

Historie

obr_110Historie výroby motorů TEDOM ve firmě TEDOM a.s., divize Motory navazuje na bohatou tradici výroby automobilů v Libereckém kraji.

Tradice výroby motorů historicky navazuje na firmy RAF a ŠKODA.  Firma RAF se sídlem v Liberci prodávala  své první automobily již v roce 1906. Začátkem první světové války se sloučila  s firmou Laurin & Klement, dnešní ŠKODOU Mladá Boleslav. V této době byl založen ve firmě ŠKODA Plzeň automobilový cech, zaměřený na výrobu traktorů a nákladních automobilů. V roce 1951 se výroby nákladních automobilů vrátily  do severočeského regionu  s centrem v Liberci a Jablonec nad Nisou se stal střediskem výroby motorů.

Divize Motory TEDOM a.s. je nástupnickou firmou Libereckých automobilových závodů - LIAZ, které byly založeny v roce 1953. Ty prošly velkým technicko-výrobním rozvojem a staly se mezinárodně uznávanou firmou, která své výrobky s úspěchem exportovala do řady zemí.

V roce 2003 se firma se stala součástí holdingu TEDOM, jenž byl po dlouhou dobu významným odběratelem motorů LIAZ. Do holdingu TEDOM je výroba motorů začleněna jako samostatná divize se sídlem v Jablonci nad Nisou.

 

Vývoj a výroba

Vývojový a realizační tým odborníků pracuje na vývoji a výrobě spolehlivých moderních motorů pro mobilní i stacionární využití. 

obr_113

Vlastní vývojové oddělení, vybavené nejmodernější technikou pro měření technických parametrů motorů, včetně koncentrací emisních plynů ve výfukových plynech, intenzivně pracuje na krátkodobých a dlouhodobých cílech divize. Jedná se zejména o dosažení zvýšení účinností motorů a produkci nižších hodnot koncentrací produkovaných škodlivých emisí ve výfukových plynech s ohledem na platné a v budoucnosti plánované legislativní limity.

Splnění stále přísnějších kritérií zejména ekonomických a emisních je i důvodem, proč se vývoj motorů zabývá možnostmi využití alternativních paliv z obnovitelných zdrojů energie.

Výrobní činnosti v divizi Motory TEDOM a.s.jsou podporovány moderními technologickými zařízeními pro obrábění na NC a CNC strojích. Neustálá modernizace výroby, její organizace a moderní metody řízení umožňují velmi efektivní a kvalitní výrobu.

 

Řízení jakosti

Divize Motory TEDOM a.s. má zaveden certifikovaný systém řízení jakosti ve shodě s požadavky evropské normy ISO_9001_CZ EN ISO 9001:2015

Veškeré procesy a činnosti společnosti jsou identifikovány a realizovány na základě filozofie neustálého zlepšování.

Celý proces výroby motorů je certifikován podle normy ISO 9001:2015. Její dodržování je pravidelně kontrolováno mezinárodní certifikační společností Lloyd’s Register Quality Assurance.